missie projecten onderzoek publicaties educatie in de media steun internationaal contact Links Home Colofon

 

     
 

In de media

Uit de krantenberichten op deze pagina kunt u afleiden dat de thema's van Stichting Aarde heel actueel zijn. Jarenlang hebben we knipsels verzameld uit kranten en bladen, hetgeen in 2003 resulteerde in de knipselkrant KnipPers ( hier in pdf -formaat ). De KnipPers had als thema Globalisering en Regionalisering.
In het magazine Ode stond een lang artikel over de toenemende belangstelling voor lokaal voedsel.
Dit artikeltje over stadsmoestuinen stond op 13 oktober 2005 in Trouw

We zullen deze pagina regelmatig aanvullen met nieuwe artikelen die u kunt downloaden.