missie projecten onderzoek publicaties educatie in de media steun internationaal contact Links Home Colofon

 

     
 

Links

Op deze pagina verwijzen we naar interessante Nederlandstalige sites (die op hun beurt werelden voor u openen). Voor links naar buitenlandse initiatieven en organisaties verwijzen we naar de pagina Internationaal.

Thema zelfvoorziening
http://zelfvoorzieningsnetwerk.blogspot.com
Zelfvoorzieningsnetwerk. Een do-it-yourself-netwerk van mensen die aan onafhankelijkheid en duurzaamheid werken.

Thema landbouw en recreatie
www.voedselteams.be
Dit is een initiatief in Vlaanderen om regionaal voedsel te stimuleren

www.duurzamemeierij.nl
In de Brabantse Meierij worden allerlei projecten uitgevoerd voor streekproducten, landschapsbehoud en duurzaamheid.

www.opdnakker.nl
Nostalgische landbouw, recreatieve uitjes en organisatie van grote oogstfeesten. Bezoekers kunnen meehelpen met oogsten.

www.wandelenboerenland.nl
Wandelen over onverharde paden in Drenthe, koffie drinken en overnachten bij de boer.

Thema energie
www.milieucentraal.nl
Milieu Centraal weet alles over energie en milieu in het dagelijks leven.

www.duurzame-energie.nl
Alles over schone energiebronnen (onderdeel van Milieu Centraal)

www.passiefhuis.nl
Stichting PassiefHuis Holland heeft als slogan 'Meer comfort met minder energie'. Met isolatie en andere maatregelen daalt het energiegebruik met 50 tot 90%.

www.set.nl
SET weet onder andere alles over de mooie stadsmolens van Windside (zie de diavoorstelling).

Thema bouwen en wonen
www.omslag.nl/wonen
Het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven biedt een schat aan informatie over duurzaam bouwen en wonen. Onder andere over de Quantumwoningen: goedkope woningbouw met milieuvriendelijke materialen en isolatie. Hierbij kan een Groenhypotheek worden afgesloten. Ook links naar zelfvoorziening/autarkie.

www.kringloopbouwmaterialen.nl
De site met informatie over tweedehands bouwmaterialen en adressen waar die te koop zijn. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Thema duurzaamheid algemeen
www.omslag.nl
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit.

www.dekleineaarde.nl
Centrum voor een duurzame leefstijl.

Thema samen-leven
www.movisie.nl
Het Landelijk Centrum Opbouwwerk is opgegaan in MOVISIE. Via MOVISIE is informatie beschikbaar over de LCO-projecten De Grote Kleine Kansen Atlas en Weven aan Samenleven, met een schat aan informatie voor actieve burgers.

Thema economisch systeem, geldsysteem
www.andergeld.nl
Praktische toepassingen van geldsystemen die meehelpen lokale problemen op te lossen. Tevens voor het sociale buurtproject Tijd Voor Elkaar.

www.strohalm.nl
Social Trade voor duurzame economie in ontwikkelingslanden.

http://complementaire-economie.pagina.nl
Startpagina voor wie alles wil weten over banken, geld en andere geldvormen. Over LETS, duurzame economen en organisaties die zich met duurzame economie bezighouden.