missie projecten onderzoek publicaties educatie in de media steun internationaal contact Links Home Colofon

 

     
 

Projecten

Sinds begin 2004 zijn we echt de praktijk ingedoken. Uit marktonderzoek van Arnold Hoogenkamp (adviesbureau Arnold&Co) bleek de tijd rijp voor het ontwikkelen en versterken van economische alternatieven. Er is een grote maatschappelijke behoefte aan de menselijke maat, regionalisering, meer zelfvoorziening en zelfredzaamheid. Speciale aandacht is er voor voedsel, energie, materiaalhergebruik en interculturele samenwerking. De rijkdom aan kennis en contacten die Stichting Aarde in tientallen jaren heeft verzameld kwam hierbij goed van pas. Zie Een Bruisende Wijk waarin we opbouwwerkers en bewoners op ideeën proberen te brengen voor duurzame buurtactiviteiten.

Vanaf 2004 zijn of worden er projecten uitgevoerd in:

Utrecht: Lekker Utregs
Stichting Aarde heeft in 2005 het initiatief genomen om in Utrecht eten en drinken uit de eigen regio te stimuleren. We werken intensief samen met het Milieucentrum Utrecht, hetgeen voor beiden een grote meerwaarde oplevert. Lekker Utregs is een leuke en succesvolle campagne die financieel wordt gesteund door enkele fondsen en moreel gesteund door tientallen bedrijven en organisaties. Lekker Utregs is een eigentijdse en praktische vertaling van het gedachtegoed van Stichting Aarde en focust op de regionalisering van de voedseleconomie en importvervanging.
Actuele informatie en fotomateriaal over evenementen, wedstrijden en achtergronden vindt u op http://www.lekkerutregs.nl .
- terug naar top -

Dordrecht: ‘Crabbehof dopt z’n eigen boontjes’ (intercultureel buurtproject)
In Dordrecht werken we samen met een opbouwwerkster en een groep buurtbewoners in de wijk Crabbehof. We vroegen hen welke behoeften er waren in deze interculturele wijk, waar Stichting Aarde vanuit haar doelstellingen bij kon helpen. Hier kwamen enkele projecten uit voort, die door vrijwilligers worden uitgevoerd. De opbouwwerkster en Aarde ondersteunen daarbij op allerlei manieren.Medio 2006 heeft de groep Vereniging De CrabbehofKraam opgericht. Anno 2007 lopen er 6 projecten, die allen ten goede komen aan buurtbewoners met lage inkomens en bijdragen aan sociale, economische en ecologische duurzaamheid.

1. Fietsenwerkplaats
Woningcorporatie Woonbron werd bereid gevonden om een leegstaande garagebox te verhuren, waarin toen een fietsenwerkplaats is opgezet. Een gepensioneerde fietsenmaker repareert hier fietsen en men kan ook een tweedehandsfiets verkrijgen.

2. Tweedehands kleding
Begonnen als hergebruikproject voor baby- en kinderkleding, wordt nu ook overige kleding ingezameld en voor miniprijsjes aan arme mensen gegeven.

3. Hapjes
Enkele vrijwilligers kunnen uitstekend koken. Bij recepties of feesten in het buurthuis, of gewoon bij vergaderingen, zorgen de heerlijke hapjes voor extra sfeer. Ook worden er hapjes gemaakt om weg te geven op het Crabbehof-terras. Dit terras wordt bij goed weer een keer per week op straat ingericht om makkelijker contact te leggen met buurtbewoners (bij minder goed weer wordt ook wel een bus ingezet). Bewoners krijgen gratis consumpties en krijgen informatie over buurthuisactiviteiten.
Tot voor kort werd altijd wegwerpservies gebruikt bij dergelijke activiteiten. Medio 2006 besloot de groep om onbreekbaar kunststof serviesgoed aan te schaffen, met het logo (een oranje krab) erop. Waar mogelijk wordt dit gebruikt inplaats van eenmalige bekertjes, borden en soepkommen.

4. Buurtmaaltijden
Vrijwilligers van het project werken samen met de speeltuinvereniging voor maandelijkse goedkope en gezonde buurtmaaltijden. De maaltijden zijn altijd volgeboekt door mensen die contact en gezelligheid zoeken.

5. Voedselverdeling
Elke week stelt de groenteboer, die vlakbij het buurthuis een verkoopkraam heeft, overgebleven groenten en fruit ter beschikking. Die wordt vervolgens uitgedeeld onder arme mensen in de wijk. Dit mooie initiatief werd opgemerkt door andere buurtwinkeliers. Hieruit heeft zich gaandeweg de Voedselverdeling ontwikkeld. Supermarkten en veel andere bedrijven stellen producten ter beschikking en sponsoren buurthuisactiviteiten. Inmiddels is dit project zodanig gegroeid dat er elke ochtend tientallen mensen langskomen voor gratis voedsel.
Klik hier voor een artikel in het AD over ons voedselverdelingsproject.
Sinds 2007 is het buurthuis tevens een van de uitgiftepunten geworden van de Voedselbank Dordrecht.

6. Buurtmoestuin/bloementuin
Op ons verzoek werd Woningcorporatie Interstede bereid gevonden om een grasveldje tussen de flats ter beschikking te stellen, zodat daar een buurtmoestuin aangelegd kon worden. Na enige vertraging door vandalisme is de tuin in maart 2007 officieel geopend. Een groep van 13 merendeels allochtone vrouwen heeft al veel producten geoogst. Ze betalen niets voor het gebruik van de grond. Het is de bedoeling dat een deel van de opbrengst bestemd wordt voor onze hapjes en buurtmaaltijden. De gekweekte bloemen zijn onder andere bestemd voor ouderen en zorginstellingen in de wijk Crabbehof.

Media-aandacht en prijzen
Ei van Columbus

Deze projecten in de Dordtse wijk Crabbehof krijgen voortdurend veel aandacht van de media. In 2005 werden we genomineerd voor de prijs ‘het Ei van Columbus' in de categorie Kleinschalige Duurzaamheid ( klik op het logo hiernaast ). Deze wedstrid wordt door meerdere ministeries georganiseerd. De nominatie was voorpaginanieuws in De Stem van Dordt en stond ook in andere kranten. De lokale tv maakte opnames.
Klik voor jury rapport
Klik voor knipsel1
klik voor knipsel2

De jeugdjury van het Ei van Columbus (bestaande uit leerlingen van groep 8 van een school uit Dronten) maakte een leuke downloadable PowerPoint Presentatie van hun bezoek aan ons project (niet alle browsers ondersteunen dit). Helaas wonnen we toen geen prijs.

In 2006 lukte dit wel: we wonnen de tweede prijs van de Samen Sociaalprijs 2006, georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland. Klik hier
Deze waardering betekende veel voor de vrijwilligers en was tevens een doorbraak voor het werk van Stichting Aarde.

In 2007 was het raak met een nominatie en een hoofdprijs. De nominatie was voor de Integratieprijs van de Gemeente Dordrecht. De eerste prijs was de landelijke MOVISIE Diversiteitsprijs. Crabbehof werd als beste beoordeeld van de 38 inzendingen.
Klik hier voor het persbericht
- terug naar top -

Vóór de Verandering
Alternatieven voor het neo-liberalisme
Stichting Aarde is vanaf de start in 1999 actief betrokken bij het project Vóór de Verandering. Een groep economen, onderzoekers en maatschappelijke organisaties studeert op een duurzame alternatieve economie. Dit doen zij met onderzoeken, publicaties, cursussen, workshops en conferenties.
Het project heeft veel van het gedachtegoed van Stichting Aarde geïntegreerd in haar analyse en oplossingen. Zo werd in april 2008 de Dag van Alternatieven gewijd aan het thema Regionalisering.
Stichting Aarde is bij publieksbijeenkomsten altijd aanwezig met een stand en verzorgt dan ook workshops. Zie http://www.globalternatives.nl .

Onderzoeksgroep over ‘ontgroeien'
Willem Hoogendijk neemt sinds 2005 deel aan een onderzoeksgroep in Frankrijk die zich bezighoudt met het thema economische krimp. In Nederland is het nog taboe om het over krimp te hebben, voor ons weleens reden om onze toevlucht te nemen tot eufemismen als ‘snoeien om te bloeien', ‘kwalitatieve groei' of ‘ontgroeien'. Toch blijft Stichting Aarde ervan overtuigd dat materiële krimp (hoe je het ook noemt) in de rijke landen een harde noodzaak is om wat ruimte te geven voor groei in de nu nog arme landen, maar ook voor het overleven van de mensheid. In april 2008 werd in Parijs een internationale conferentie over ontgroeien gehouden. Zie ook http://www.degrowth.net .
- terug naar top -

Wageningen: buurtmaaltijden met voedsel uit de omgeving
Stichting Aarde nam in 2004-2005 in Wageningen deel aan de Stuurgroep Regionale Voedselvoorziening (SRV). Deze groep organiseerde eind 2005 maaltijden met (biologische) streekproducten in twee buurthuizen. De eerste vond plaats in Wijkcentrum De Nude op 30 september. Er was een interculturele kookwedstrijd waarbij veel streekproducten werden gebruikt. Het bier was uit de stad en de wijn kwam van de Wageningse Berg. Nooit geweten dat er in Nederland grappa (sterk alcoholisch) werd gemaakt! De jury werd voorgezeten door een kok van de horecavakschool. Honderd mensen hadden een heerlijke avond.
Klik hier voor de folders van het Oogstfeest en van de SRV.

Op 27 november werd in Wijkcentrum De Pomhorst een tweede buurtmaaltijd gehouden. Deze werd grotendeels georganiseerd door Anton Nigten, die al jaren nauwe banden heeft met Stichting Aarde. Louis de Jel van Stichting Aarde was mede-organisator. Bij deze maaltijd was 90% van alle ingrediënten regionaal en biologisch. Het heerlijke viergangenmenu werd bereid door Kees Konings van restaurant Vreemde Streken.
Klik hier voor het verslag in de pers
- terug naar top -

Energieplan
We maakten samen met een energiedeskundige een plan voor vergaande energiebesparing en duurzame energie-opwekking in een aantal gebouwen en hun omgeving.
- terug naar top -

Regionale bijeenkomsten over duurzaamheid
In de periode 2004-2005 organiseerden we samen met Fonds DuurSaam en vele andere partners bijeenkomsten over regionale duurzaamheid. Wethouders, ambtenaren van provincies, ondernemers, kringloopbedrijven en agrariërs spraken met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, VVV, milieuorganisaties en anderen over bijvoorbeeld regionale identiteit, duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elke regio bepaalde hierbij zelf de onderwerpen.
Aan het eind van de bijeenkomst werden afspraken gemaakt over vervolgactiviteiten. Hier zijn vele nieuwe duurzame projecten uit voortgekomen.
De ontmoetingen vonden plaats in de regio's de Kop van Overijssel (Genemuiden), Zuidwest Drenthe (Frederiksoord), Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Gorinchem) en Rivierenland (Zuilichem).
Bij de catering werden zoveel mogelijk streekproducten gebruikt.
- terug naar top -

Netwerksecretariaat
Vanaf 1999 coördineerde Stichting Aarde jarenlang twee netwerken: de DAVID-alliantie en het Nederlands Netwerk Sociale Economie.
De DAVID-alliantie , De Alliantie Voor Inspiratie en Duurzaamheid, was een samenwerkingsverband van ongeveer 50 kleinere organisaties op het gebied van duurzaamheid. David verwijst naar de strijd in de bijbel van de kleine man tegen de reus Goliath. Goliath stond model voor het onduurzame economische systeem.
We organiseerden vele bijeenkomsten, ook voor het publiek, om onze alternatieven over het voetlicht te krijgen. Toen in 2003 het Nederlands Sociaal Forum ( www.sociaalforum.nl ) werd opgericht is DAVID daarin opgegaan.
Het Nederlands Netwerk Sociale Economie was een initiatief van het Landelijk Centrum Opbouwwerk en Stichting Aarde. Dit was een overlegplatform voor o.a. opbouwwerk, activeringswerk, initiatieven als LETS, vrijwilligerswerk, werkgelegenheidsprojecten, adviesbureaus en overheden. Telkens gaat het om initiatieven die 'uit de mensen zelf' voortkomen, het regenereren van platteland en achterstandwijken, en om de externe ondersteuning die daarbij geboden kan worden. We hebben geregeld bijeenkomsten, lezingen (o.a. van John Pearce en Alan Tuffs uit Schotland en van de Vereniging Solidair) en praktijkbezoeken georganiseerd (o.a. Stichting Aanzet, die werk schept voor mensen uit het 'souterrain van de samenleving'). Stichting Aarde voerde tot eind 2001 het secretariaat voor het NNSE.
Hoewel beide netwerken nu niet meer actief zijn, boden ze een prima manier om ideeën uit te wisselen.
- terug naar top -

Werkprogramma Aarde Onderbouwd
Dit was een project van 3 jaar (2000-2002) dat werd gesubsidieerd door het Ministerie van VROM. We hadden een econoom en later andere medewerkers in dienst die de volgende producten leverden:

  • het artikel 'Geldsysteem en Duurzaamheid', gebaseerd op bestudering van vele boeken en de visie van Stichting Aarde;
  • een expert meeting over hetzelfde thema, met economen, bankiers, beleggers, ministeries en maatschappelijke organisaties. Hiervan is een verslag gemaakt;
  • een discussie, met verslag, over 'Economische groei: baten, kosten en onontkoombaarheid', met een aantal bekende economen en bankiers;
  • een portal over duurzame economie (niet meer online).

Genoemde artikelen kunt u bestellen via de pagina Publicaties.
- terug naar top -

Beleidsadviezen aan wethouders
In 1999-2000 schreven we in opdracht beleidsnotities voor twee Utrechtse wethouders om in de regio Utrecht om te schakelen naar een Duurzame Regionale Economie.
- terug naar top -

1971-1998
Stichting Aarde werd op 18 mei 1971 opgericht als een van de eerste milieuorganisaties. Onderscheidend was dat toen al consequent werd gewezen op de economische oorzaken van de milieuproblemen. De organisatie bestond uit een mix van milieu-activisten en reclamemakers, met een zeehond als logo. Eén van de bekendere personen naast Willem Hoogendijk was Wouter van Dieren (Club van Rome) en -later- de filosoof Hans Achterhuis. In deze tijd werd het shockerende ‘Vruchtwateraffiche' ontworpen en op grote schaal verspreid.

Na enkele jaren gingen de initiatiefnemers elk hun eigen weg. Willem Hoogendijk hield Stichting Aarde in leven.
Hoogendijk was voorts mede-oprichter van Stichting Strohalm, Milieucentrum Utrecht, de Fietsersbond enfb en SME MilieuAdviseurs. Vele jaren nam hij deel aan het Landelijk Milieu Overleg en de Milieuadviesraad van de stad Utrecht. Ook werkte hij voor de Industriebond FNV op energiegebied en voor de ABVA/KABO op afvalgebied.
Willem Hoogendijk schreef en schrijft vele boeken, artikelen, recensies, columns en ingezonden brieven over uiteenlopende onderwerpen. Ook werd hij vaak geïnterviewd.

Vanaf 1998 ging, dankzij gesubsidieerde medewerkers, een nieuwe fase in van het bestaan van Stichting Aarde.