missie projecten onderzoek publicaties educatie in de media steun internationaal contact Links Home Colofon

 

     
  Publicaties

Sinds de jaren '80 verschijnen er regelmatig boeken en artikelen van Stichting Aarde, Nederlandstalig en Engelstalig. Tenzij anders vermeld zijn deze geschreven door Willem Hoogendijk.

U krijgt de publicaties per post toegestuurd door hieronder het aantal gewenste exemplaren aan te geven en onderaan uw adresgegevens in te vullen. Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten. Indien er enige haast geboden is, kunt u het beste even contact opnemen met Willem Hoogendijk (030-2314651)
1. Boeken; publicaties in eigen beheer
Afbeelding TITEL en korte omschrijving EUR
Aantal
 

Om het naakte bestaan
(136 p.; 2009)
Met Marx uit de crisis? Nee, maar hij had wel de huidige economische sores voorspeld.
Kritische analyse, over ecologie, stukje geschiedenis, pleidooi voor krimp, oplossing - kortom het hele positieve verhaal van Aarde. Betoverend, en nuttig om cadeau te geven aan iedereen.

9,95

Economie ondersteboven
(199 p.; 1993/1994; ISBN 90-6224-287-1)
Een verrassende analyse : hoe het geldsysteem de economische groei steeds meer is gaan aandrijven. Uit de recensies: ‘uitdagend en inspirerend'.

7,50

De Grote Ommekeer
Over onze bevrijding uit de groeidwang en een volgend stapje richting beschaving
(210 p.; 1994 met recente updates, uitgave in 2 delen en in eigen beheer)
Het vervolg op Economie ondersteboven , waarin bevrijdende oplossingen en alternatieven worden aangedragen.

13,50

Zeker werk & verantwoord ondernemen
Naar een duurzame samenleving door kalmering en schakering van onze bedrijvigheid
(48 p.; 1994; ISBN 90-72307-02-x)
Een samenvatting van de ideeën voor een ecologisch meer verantwoorde en rechtvaardige regionale economie. Met een voorwoord van Anton Westerlaken.

7,50

The Economic Revolution
Towards a sustainable future by freeing the economy from money-making
(205 p.; 1991/1994; ISBN 90-6224-997-3) Een verfrissende kijk op de (theorie achter de) economie en de alternatieven die mogelijk zijn. Vertaald in het Indonesisch in 1996; Franse uitgave in voorbereiding. Eén van de recensies: 'Thought provoking, stimulating and deeply hopeful'.

13,50

Vier over Groei
incl. video van 30 minuten (te leen)
(36 p.; 1994)
Interviews over ecotax, krimp, pijn en perspectief, met Hans Opschoor (hoogleraar milieu-economie), Jan Pen (emeritus hoogleraar economie), Eckart Wintzen (voorheen president BSO/Origin) en Willem Hoogendijk. Een goede discussie-opwarmer. Uitgebracht door SME MilieuAdviseurs, met financiële ondersteuning van het Ministerie van VROM.

4,50

Waar de geldeconomie ontstaat, verandert de mens. Een voorbeeld uit Siberië
(18 p.; 1998, uitgave in eigen beheer)
Een vertaling van de inleiding van Geld und Natur, van de Zwitserse econoom Binswanger.
Met de komst van een bank verandert de economie van een oud vissersvolk in Siberië en daarmee ook de mentaliteit van de mensen.

2,-

De Grote Aandrijver
(84 p.; 1983)
Over de verhouding tussen energie en maatschappij, door de geschiedenis heen. Slaven, windmolens, kolenmijnen, kerncentrales: wat is de macht erachter?

 

3,-

Dikke Karel en de Aarde
(91 p.; 1983)
Een leraar vertelt over energie. De leerlingen beleven ook dingen buiten de school. Met een flipperkast ontdekken ze het wonderbaarlijke spel van het aardse leven met de zon.
Voor mensen van 10 tot 80 jaar.

1,-
Hoe de zalm terug kwam
(42 p.; 1988; ISBN 90-6619-05508)
Een droom van Willem Hoogendijk. Hoofdpersoon is toenmalig premier Lubbers, die ook het voorwoord schreef. Nog enkele exemplaren voorradig!
3,-
2. BROCHURES
Titel en korte omschrijving EUR
Aantal

Regionalisering van de economie: Medicijn voor vele kwalen
(40 p.; 2007)
The convenient solution!
Twee artikelen over de 'locale oplossing', reshoring, het geldsysteem, werk voor iedereen, de economie meer van de mensen e.d.
Met vele illustraties.

5,-

Plea for a flexible economy for a sustainable and more social world
(26 p.; 2013)
A first version was published in Innovation, Growth and Sustainable Development.
The Ecological Opportunity. E. Elgar Publishers, UK 2012
The complete account of the findings and solution of the Earth Foundation - pioneers since 1972.

3,-
3. ARTIKELEN
Titel en korte omschrijving EUR
Aantal
A. Thema: Regionalisering en mondialisering  

Werk scheppen? Dan zinnig werk graag!
Voor een plan van de zinnige arbeid
(4 p.; 2006)
Pleidooi voor de vervanging van de huidige aanbodeconomie door de (aloude) economie gebaseerd op de vraag. Sluit ook aan op de duurzaamheidsverkenningen van het Milieu- en Natuurplanbureau.

1,-

Let's regionalise the economy
(11 p.; 2004)
Engelse vertaling van Regionalisering van de economie .

2,-

Regionalisering en handel
(4 p.; 2004)
Een beschouwing van Louis de Jel over regionale zelfvoorziening en internationale handel. Zelfvoorziening is voor arme landen een manier om van hun armoede af te komen en voor rijke landen om tot kwalitatieve groei te komen.
Bijdrage aan een workshop van Voor de Verandering.

1,-

Over mondialisering
(9 p.; 2003)

1,-

On Globalisation
(9 p.; 2003)
Engelse vertaling van Over mondialisering .

1,-
B. Thema: Geld, groei en duurzaamheid  

Pleidooi voor de bevrijding van de bedrijvigheid
(4 p.; 2003)
Over de ‘verlossing' van de ondernemer uit de greep van personeel en kapitaal en over de al gerealiseerde aanzetten daartoe.

1,-

Plea for the Liberation of Production
(4 p.; 2003)
Engelse vertaling van Pleidooi voor de bevrijding van de bedrijvigheid.

1,-

Economie anders bekeken
Naar aanleiding van het economisch model van het CPB
(4 p.; 2004)
Bijdrage aan de discussie binnen het samenwerkingsverband Voor de Verandering, over de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau.

1,-

Arbeid flexibel? Dan ook kapitaal!
(3p.; 1998)
De werknemer moet gemakkelijker ontslagen kunnen worden, om het bedrijf overeind te houden, maar waarom wordt het kapitaal buiten schot gehouden?
Dit artikel verscheen in Socialisme & Democratie, jaargang 55, nr. 7/8.

1,-

Let's make a living not money
On the liberation of production
(27 p., 1998)
Over de absurditeit van het continue produceren en hoe de bedrijvigheid verlost kan worden van de groeidwang.

2,-

Een kijkje achter de productiestructuur
(21 p.; 2004)
Artikelen, sheets en columns over economie, met een interview met Hoogendijk in het MKB-blad ‘Ondernemen!'

2,-

Geldsysteem en Duurzaamheid
(27 p.; 2001)
Geschreven door de econoom Pieter Vermeer, op basis van de bestudering van tientallen kritische boeken over de economie. Hierin wordt onder meer een inventarisatie gemaakt van de zwakke plekken in het huidige geldsysteem en worden enkele ontwerpen voor een geldsysteem besproken dat duurzaamheid bevordert.

3,-

Money and Sustainability
(23 p.; 2002)
Vertaling van Geldsysteem en Duurzaamheid
(vert. Stuart Field).

3,-

Zorgt geld voor groeidwang?
(12 p.; 2001)
Bijdrage aan de discussie over geldsysteem en duurzaamheid. Bevat ook Hoogendijk's recensie van prof. Binswanger's Geld und Natur , gepubliceerd in De Economist.

2,-

Verslag expertmeeting Geldsysteem en Duurzaamheid
(12 p.; 2002)
Op 11 december 2001 discussieerden zo'n twintig economisch deskundigen van universiteiten, banken, beleggers, ministeries en NGO's met elkaar over het thema Geldsysteem en Duurzaamheid.

2,-

Economische groei: baten, kosten en onontkoombaarheid
(16 p.; 2002)
Tien bekende economen en andere experts deden mee aan een e-maildiscussie over de sociale en ecologische kosten van de economische groei en de onontkoombaarheid van die groei.
Een verslag van Bas Wenske.

2,-
C. Andere thema's  

Let's Stop the Tsunamis!
The innovative road to real sustainability and social revival
(30 p.; 2005)
Een pleidooi voor een gekalmeerde en gedemocratiseerde sociale markteconomie (‘van een vliegtuigeconomie naar een helicoptereconomie').
Met educatieve illustraties en een pagina ‘Some keys by Keynes'.

2,-

Towards Global Convergence
Cultural, ecological and economic possibilities for closer relations in the world
(9 p. ; 2004)
Lezing voor de internationale vredesconferentie in Tokyo (naar aanleiding van de oorlog in Irak).

2,-

De nieuwe maatschappij wordt in de oude geboren
(16 p.; 2005)
Een materialistische benadering van de sociale geschiedenis, vervaardigd voor de economiecursus van Voor de Verandering. Over productiekrachten en -verhoudingen en met een hoopvol perspectief.

2,-

Over kapitalisme, moraal en duurzame economie
(12 p.; 2003)
Een reactie op de aanval van Frits Bolkestein op de anti-globalisten.

1,-

Hoe een rijk land van zijn armoede werd afgeholpen
(10 p.; 1999)
Hoe ons land in een economische en culturele klemsituatie is gekomen en hoe we ons daaruit kunnen bevrijden. Een vertelverhaal.

1,-

Optimistisch Manifest
Pleidooi voor een bevrijdingsbeweging
(37 p.; 1999)
Een basistekst die het ijveren voor een 'warmere' samenleving in een historisch en bemoedigend perspectief plaatst. Over Marx, Keynes en de WTO. Over maakbaarheid, 'herovering' van werk, bondgenoten, afkicken, samenwerken en opbouwen.

3,-

Weg met de vrijheid
(6 p.; 2005)
De vrijheid van de rijken en het rijkere deel van de wereld is gebaseerd op de onvrijheid van de armen en de armere delen van de wereld.

1,-

Consuminderen
Een heilzame ramp
(4 p.; 2002)
Onze economie is gebaseerd op de potverterende consument (‘consumentenvertrouwen'). Maar wat zo opgeconsumeerd wordt, is de Aarde. Dus toch maar consuminderen!
Lezing voor de Hogeschool Amsterdam, gepubliceerd in Factor D, februari 2002).

1,-

Thanks oil!
But now: over and out!
(5 p.; 2006)
Onze recente ontwikkeling was geheel olie-aangedreven. Klimaatverstoring en sociale averij dwingen tot economisch krimpen (en dus ook temmen van het geldsysteem). We kunnen best met veel minder energie!
Lezing voor de internationale conferentie ‘Oil, Fuel of the Future' op de Universiteit van Tilburg, april 2006.

1,-
D. AFFICHE/CADEAU - ARTIKEL    
klik hier voor vergroting Affiche F. Hundertwasser: Survival or Suicide
(formaat 60 x 80 cm). Deze prachtige affiche is van de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser die zich vaak met werk en lijf inzette voor milieu en vrede. U kent wellicht zijn Gaudi-achtige gemeenschapshuis in Wenen. Hij heeft deze affiche speciaal vervaardigd ter ondersteuning van de milieubeweging. De affiche gaat over het regenwoud, maar dit staat uiteraard voor alle natuur op aarde. De affiche is met speciale folie-opdruk. In de winkel kost het tegen de €90,-.
Klik op het affiche voor een vergroting.

60,-

(incl. koker en porto)

 

Organisatie:
Functie:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr:
Emailadres: