Stichting Aarde

Stichting Aarde staat voor een samenleving waar geld weer middel in plaats van doel wordt. De stichting streeft naar een duurzame en sociale economie, zonder groeidwang, zonder overconsumptie en meer aandacht voor elkaar. Aandacht voor klimaat, milieu en leefomgeving staan daarbij centraal.

Stichting Aarde is van mening dat het huidige economische systeem dat gebaseerd is op groei en overconsumptie niet meer voldoet; het leven op aarde staat aantoonbaar onder druk door de obsessie voor economische groei.
Stichting Aarde voorziet dan ook een kalmering (krimp) van de huidige economie, waarbij productie van goederen duurzaam afgestemd worden op behoeften, en het geld slechts een middel is en geen doel. De stichting is apolitiek, onderzoekt, adviseert en bemoedigd.