Publicatie ANBI-gegevens

Stichting Aarde beschikt over de ANBI-status. Wij richten ons volledig op het algemeen belang en hebben geen winstoogmerk. Daarnaast hebben alle bestuursleden dezelfde mate van belang en zeggenschap. Ons beleidsplan, (financieel) jaarverslag en overige gegevens zijn openbaar en kunt u vinden op de website.
Ook kunnen donateurs hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens
Naam van de instelling: Stichting Aarde
RSIN: 005711794
Adres: Jan van Galenstraat 17, 3572 LA Utrecht
Website: www.aarde.org
E-mailadres: stichtingaarde@gmail.com
Datum akte van oprichting: 18-05-1971
Datum akte laatste statutenwijziging: 31-01-1996
Activiteiten SBI-code: 94996 – Overige ideële organisaties – Projecten voor regionalisering en zelfvoorziening.

Doelstellingen 
De primaire doelstelling van Stichting Aarde is het bevorderen van bewustzijn omtrent de valkuilen in de huidige geldgroei-economie, het aanduiden van de alternatieven hiervoor, en bijdragen door middel van educatie en advies over een transitie van de geldgroei- naar de geldkrimp-economie; een flexibele economie. De Stichting realiseert deze doelstellingen door:

  1. Het schrijven publicaties, waaronder boeken, voor het brede publiek
  2. Het (mede) organiseren van symposia en geven van lezingen over alternatieve economie
  3. Het naar buiten treden in de media
  4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en instellingen

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Aarde streeft sinds 1971 naar een duurzame en sociale economie,  zonder groeidwang en overconsumptie, met meer aandacht voor elkaar en het milieu. Stichting Aarde is van mening dat het huidige economische systeem, dat gebaseerd is op monetaire groei en overconsumptie, niet meer voldoet; het leven op aarde staat aantoonbaar onder druk, zowel voor mens als dier. Stichting Aarde voorziet dan ook een kalmering (krimp) van de huidige economie, waarbij productie van goederen duurzaam afgestemd worden op behoeften, en het geld slechts een middel is en geen doel. De stichting is apolitiek, onderzoekt, adviseert en bemoedigt. De missie van Stichting Aarde is haar doelstellingen te delen met vele maatschappelijke actoren zoals beleidsmakers en het brede publiek. Dit doet zij met name door middel van publicaties, gevraagd en ongevraagde adviezen en bijdragen aan lezingen of mee organiseren van symposia. Als één van de eerste milieu stichtingen in Nederland heeft Stichting Aarde een belangrijke rol gespeeld in het inspireren van de oprichting van soortgelijke stichtingen in Nederland.
Om haar gedachtegoed over duurzame economie effectief te verspreiden in Nederland en daarbuiten is de strategie van de stichting voor de komende jaren (2021-2024):

  1. Het publiceren van artikelen in toonaangevende kranten en tijdschriften
  2. Het publiceren van artikelen in meerdere talen
  3. Het mede-organiseren van een symposium over alternatieve economieën
  4. Het naar buiten treden in de media
  5. Het zelf organiseren en betrokken zijn in sensibiliseringscampagnes van zusterorganisaties

Bestuursfuncties
Voorzitter: Drs. E.M.A. Leussink
Secretaris: Dr. K.F. Rijsdijk
Penningmeester: B.J.C. Snellens
Algemeen bestuurslid: Dr. C. Rammelt

Het beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de stichting. Eventuele stagiaires ontvangen een vergoeding van 250 euro per maand, volgens de richtlijnen https://www.stage.nl/stage-lopen/stagevergoeding

Financiële verantwoording
Stichting Aarde is een kleine stichting met een jaarlijkse omzet van minder dan 10.0000. Zij ontvangt giften van donateurs. Voor specifieke activiteiten wordt een gerichte mailing verstuurd en eventueel subsidie aangevraagd. De gelden van Stichting Aarde worden ingezet voor de lopende kosten van de Stichting en bijdragen aan de kosten voor activiteiten die de Stichting zelf onderneemt zoals publicatie kosten, symposia kosten of stage vergoedingen.