Naar een duurzame en solidaire wereld!

Op verschillende terreinen is te zien dat het huidige systeem niet meer houdbaar is; van bankcrisis tot klimaatverandering, van marktwerking in de publieke sector tot polarisatie in politiek en samenleving, van groeidwang tot wegwerpmaatschappij, van vernietiging van de natuur tot oorlogen om grondstoffen. We putten de aarde uit. Daarnaast raken steeds meer mensen geïndividualiseerd en geïsoleerd, alhoewel de politiek pleit voor een participatiesamenleving. Dit kan anders! 

Stichting Aarde ziet alternatieven en probeert die te realiseren. Regionalisering en  zelfvoorziening, dé bouwstenen voor een duurzame economie en een echte samenleving! 

Stichting Aarde staat voor een duurzame samenleving waarin niet alles wordt uitgedrukt in waarde van geld en groei. Met aandacht voor klimaat, milieu en leefomgeving, waar geld weer middel in plaats van doel wordt!

Stichting Aarde zoekt manieren om goede initiatieven en netwerken bij elkaar te brengen zodat met gebundelde kracht ecologische, economische en sociale problemen aangepakt kunnen worden.

Stichting Aarde plaatst maatschappelijke ontwikkelingen in lokaal en mondiaal perspectief en vertaalt deze in praktisch uitvoerbare projecten.

Stichting Aarde stimuleert debatten en lezingen die gaan over hoe we het huidige sociaal-economische systeem kunnen omvormen tot een eerlijke, rechtvaardige en duurzame economie. Thema’s die aan bod komen zijn de milieu-aantasting, andere samenlevingsmodellen, sociale leefomgeving, marktwerking, regionale economie, basisinkomen, sociaal ondernemerschap en andere actuele thema’s.

Laten we samen werken aan een wereld die niet meer beheerst wordt door het grote geld en zijn groeidwang, maar waarin we met een sociale en gekalmeerde economie naar een meer betrokken en duurzame wereld gaan. Samen maken we het verschil!