Willem Hoogendijk

Willem Hoogendijk in Memoriam

Willem Hoogendijk was onze gedreven voorzitter sinds de oprichting van Stichting Aarde en zijn overlijden in 2023. Van huis uit Was Hoogendijk een jurist, maar zijn focus lag al decennialang op milieubescherming en een andere – minder geldgedreven – economie. Hij was werkzaam in het Utrechtse cultureel centrum de Kargadoor. Vanuit dit centrum organiseerde Willem Hoogendijk in 1970 de eerste milieudemonstraties, waaronder in Amelisweerd. Hoogendijk stond aan de wieg van de Aktie Strohalm, Stichting Milieu-Educatie (SME) en de ENFB.

Ellen Leussink

Ellen Leussink is sinds 2023 de voorzitter van Stichting Aarde. Aan de Rijksuniversiteit Groningen combineerde zij interdisciplinaire onderwijskunde met interdisciplinaire milieukunde. Zij specialiseerde zich in milieueducatie en milieucommunicatie bij de Stichting Milieu Educatie, met Willem Hoogendijk als collega. Sinds 2004 werkt Ellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als onderwijsspecialist aan landelijke programma’s zoals Leren voor Duurzame Ontwikkeling en DuurzaamDoor (Min. LNV) en de interdepartementale Duurzame Scholenaanpak (Min. IenW). Ellen is vanaf de oprichting betrokken bij de Coöperatie Leren voor Morgen.

Crelis Rammelt

Dr. Crelis Rammelt is universitair docent op het gebied van milieu-geografie en ontwikkelingsstudies aan de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Faculteit Maatschappij & Gedrag. Crelis is ook betrokken geweest bij het oprichten van het Nederlandse degrowth-platform Ontgroei en leidt een actieonderzoek- en sociaal rechtvaardigheidsprogramma met ontwikkelingsorganisaties in Bangladesh.

Kenneth Rijsdijk

Kenneth is secretaris van Stichting Aarde. Daarnaast is hij werkzaam bij de UvA als docent Future Planet Studies en onderzoeker bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED). Zijn onderzoek richt zich o.a. op eilandnatuur en het uitsterven van de dodo. In 2022 kwam zijn boek ‘Heg’ uit, over het belang van de heg voor mens en natuur. Kenneth wil graag bijdragen aan een herziening van ons huidige economisch systeem naar een economie die kleinschaliger, menselijker is en duurzamer voor onze natuur en aarde.

Birgit Snellens

Birgit Snellens is penningmeester van Stichting Aarde en al tientallen jaren actief voor een schonere, socialere en veiligere wereld. Daarnaast is zij werkzaam in het Spoorwegmuseum en betrokken bij meerdere maatschappelijke (buurt)initiatieven, o.a. Buurtstroomproject, Human Library,  en de Vlindertuin.

Dana Snellens

Dana Snellens is vrijwilliger bij Stichting Aarde en ondersteunt het bestuur op inhoudelijk en praktisch vlak. Van jongs af aan heeft zij een brede maatschappelijke interesse en een kritische blik. Na een bachelor interdisciplinaire sociale wetenschappen en een master orthopedagogiek is zij met veel plezier werkzaam in de GGZ. Een hervorming van het economisch systeem en meer aandacht voor duurzaamheid is naar haar idee niet alleen noodzakelijk voor onze aarde, maar ook van groot sociaal belang. Meer community en duurzaamheid en minder (doorgeslagen) kapitalisme! Dat is waarom ze zich al sinds haar jonge jaren inzet voor Stichting Aarde.

Ton Rijken

Ton Rijken is vrijwilliger bij Stichting Aarde. Ton is ecoloog en lange tijd werkzaam voor Milieuwetenschappen Universiteit Utrecht, daarna verbonden aan de Radboud Universiteit. Ton zet zich in voor leefmilieu, kunst, onderwijs en wetenschap.