Economie Ondersteboven

Boek1

Economie ondersteboven

Pas op! Dit boek is pure ketterij. Vaste economische ideeen worden hier overhoop gegooid. Economen lopen met een wide boog om deze afwijkende voorstelling van zaken heen. Geld zou de economie niet alleen volgen maar ook enb vooral aandrijven. We zijn wellicht een consumptie-maatschappij maar eigenlijk nog meer een productie-maatschappij. We hebben zeker een hang naar groei, maar er is vooral een dwang tot groei. Het ondernemen en de hele economie zouden bevrijd mnoeten worden van het huidige geld groei-systeem.

Wat een onzin! Of zou er misschien toch wat inzitten? Vaak is wat in het verleden als ketterij werd beschouwd uiteindeijk toch waar…

Willem Hoogendijk 1993. Economie Ondersteboven. Jan van Arkel Uitgeverij, Utrecht.