Willem Hoogendijk pionier in de Ecologische Economie overleden

Op dinsdag 5 september 2023 was Willem Hoogendyk een meester in de rechten en de oprichter van Stichting Aarde, overleden. Hoogendijk was al in de jaren zeventig van de vorige eeuw bezorgd over hoe onze economie werkte. Hij vond dat het idee van altijd maar meer en meer groei niet klopte. Hij zag dat essentiële processen, zoals de waarde van natuurlijke diensten (bijvoorbeeld de schoonmaak van lucht en water door ecosystemen), niet werden meegerekend in ons economisch denken. Ook de negatieve effecten van groei, wat we ‘externaliteiten’ noemen, werden vaak genegeerd. Hij zei niet alleen dat er iets mis was, maar hij had ook een ander idee: hij dacht dat we juist moesten proberen om minder te groeien, een soort ‘krimp’, en tegelijkertijd onze economie regeneratief maken. Dat betekent dat we meer nadruk leggen op het herstellen en versterken van natuurlijke hulpbronnen in plaats van ze uit te putten.

Hoogendijk maakte zich ook zorgen over hoe belangrijk geld was geworden in onze wereld. Geld is niet meer alleen een handig ruilmiddel, maar het is een doel op zich geworden. Het feit dat geld kan groeien door rente zorgt ervoor dat er veel nutteloze dingen werden gemaakt, alleen maar om geld te verdienen, terwijl dat slecht is voor onze planeet. Hij vond dat we ons economische systeem moesten veranderen en meer nadruk moesten leggen op hernieuwbare en natuurlijke producten die lokaal worden gemaakt. Een soort economie waarbij we niet steeds groter worden, maar juist kleiner worden en tegelijkertijd onze omgeving verbeteren. Dit idee wordt nu steeds populairder en staat bekend als ‘#Degrowth‘ en ‘Regeneratieve Economie’. Hoogendijk schreef hierover in boeken die door veel mensen werden gelezen, en zijn ideeën werden in verschillende talen vertaald. Hij was een pionier en iemand die anderen inspireerde om anders na te denken over onze economie.

Willem Hoogendijk is overleden in het gezelschap van zijn dierbaren, die goed voor hem zorgden. Hij zal herinnerd worden als iemand die onze kijk op de moderne economie heeft veranderd door te pleiten voor een regeneratieve economie en het meenemen van externaliteiten in ons denken.

Gepubliceerd op LinkedIn door K F RIjsdijk

Hier onder een aantal nieuwsartikelen:

Op de website van Ontgroei: Willem Hoogendijk: Apostel van de Krimp (In Memoriam)

Op platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie): In Memoriam Willem Hoogendijk